Saturday, March 26, 2005

Følgende to replikker, begge trykt i Dagbladet 29/9-04, har samme poeng:


FANDEN OG BIBELEN

[Av] Jon Reidar Øyan, Leder, Landsforeningen for lesbisk og homofil

STATSVITER og katolikk Janne Haaland Matlary hevder i sitt innlegg i Dagbladet av 24. september at menneskerettighetserklæringens artikkel 16, 1. og 3. ledd,
definerer familien som heteroseksuell. Dessverre fant ikke Matlary plass til å inkludere nevnte artikkel i sitt innlegg, men den feilen kan vi rette opp her.
Menneskerettighetserklæringens artikkel 16, ledd 1, lyder som følger:
«Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning.» Ledd 3 lyder slik: «Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse.» For det første utelukker faktisk ikke artikkelen at kvinner kan gifte seg med kvinner og menn med menn. For det
andre gir den på ingen måte en endelig eller lukket definisjon av hva en familie er.

EN FOTNOTE om kristne og homofili: Det er ingen tvil om at de troende kan forfekte sitt dessverre altfor vanlige syn med Bibelen i hånd. I 3. Mosebok står det f.eks. at ikke-heterofil omgang er en «vederstyggelighet». Men alle kjenner kanskje ikke til hvilken sammenheng disse utsagnene er hentet fra. I 3. Mosebok kan man bl.a. lese at også det å spise skalldyr er vederstyggelig, at slavehold er greit og at sex under menstruasjon medfører dødsstraff. I Det nye testamentet er det bare Paulus som er tydelig antihomofil. Altså den samme mannen som beordrer kvinner - også Matlary, får vi vel anta - til å tie i forsamlingen. Det interessante er med andre ord ikke
hvordan fanden leser Bibelen, men hvordan de kristne leser den. At menneskerettighetserklæringen leses på samme måte, er kanskje bare å forvente.


HETEROSEKSUELLE RETTIGHETER

[Av] Nils Axel Nissen, Førsteamanuensis, UiO

JEG HAR NÅ lest FNs menneskerettighetserklæring på norsk, engelsk og fransk og jeg kan ikke se at noen av utgavene definerer familien som heteroseksuell, slik Janne Håland Matlary hevder i herværende avis 24. sept. Skal Matlary argumentere for sitt syn på hva en familie er og bør være - noe hun selvfølgelig har full rett til - skal hun i hvert fall ikke late som om hun besitter den engyldige sannhet når det gjelder hvordan ekteskapet og familien blir definert i det som offisielt heter «Verdenserklæringen om menneskerettighetene.»

I 16. artikkel, 1. ledd står det at «Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning.» Det står altså ikke at menn og kvinner nødvendigvis må gifte seg med en person av motsatt kjønn. Hvordan den familien de stifter skal se ut, er heller ikke nærmere definert. Menneskerettighetserklæringen
stammer fra 1948. Slik verden så ut da ville en alminnelig fortolkning av de angjeldende artikler gå ut på at menn og kvinner giftet seg og stiftet familie med hverandre. Slik ser verden derimot ikke ut i dag og det tror jeg de fleste av oss
kan være glade for, inkludert samboende par av motsatt eller samme kjønn, gifte par av samme kjønn, registrerte partnere av samme kjønn, enslige forsørgere, fraskilte som gifter seg på ny og danner familier med egne og felles barn, frivillig
barnløse par og ufrivillig barnløse par. Menneskerettighetserklæringen er så vidsynt, fremsynt og humant utformet at alle de nevnte typer familier kan komme inn
under dens omfattende og vesentlige beskyttelse.